092 8888 000
Slide show1 Slide show2 Slide show3
Vua diệt chuột

Phóng sự Vua diệt chuột VTV1 2006

Lão nông Trần Quang Thiều (Thường Tín, Hà Nội) được mọi người gọi bằng cái tên trừu mến:“Vua diệt chuột”. Được tôn là “vua diệt chuột”, ông cười: “Tôi chỉ là vua bờ, vua bụi thôi, vì ở đó tôi mới bắt được chúng”.

                  Phóng sự VTV1 "Gõ cửa ngày mới"