092 8888 000
Slide show1 Slide show2 Slide show3
Vua diệt chuột

Vua Diệt Chuột Và Bằng Khen Của Thủ Tướng

 

+ Tặng bằng lao động sáng tạo; bằng khen của tổng hội cơ khí Việt Nam; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cúp vàng vì lòng nhân ái trái tim Việt Nam do Mặt trận tổ quốc trao tặng; Bảng vàng bản lĩnh doanh nhân thời hội nhập năm 2011; Giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 (Vifotec) và nhiều bằng khen của các cấp tỉnh thành phố.

Quang thiều

                    Khen thưởng Thủ tướng Chính phủ 2010


bằng khen quang thiều
                                                            Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ


quang thiều

NHẬN KỶ NIÊM CHƯƠNG
bay chuot
 Nhận khen thưởng Vifotec 2010